12. 10.
pondělí

Jak do galerie

Přednáška 19:00 Atlas Café

FOX Gallery

Projekt FOX Gallery je místo podporující mladé začínající umělce, nadějné designéry a talentované tvůrce. Galerie, která představuje jejich tvorbu veřejnosti a zároveň jim pomáhá orientovat se ve světě obchodu. Jakým způsobem by měl umělec, designér komunikovat s institucemi, které jeho dílo zprostředkovávají veřejnosti? Absolventi a realita, na co se připravit ve snaze uspět ve velkém množství kreativních tvůrců, především o tom bude diskuse s Janou Opatrnou, iniciátorkou a zakladatelkou projektu FOX.

Fair Art

Prezentace představí aktivity a projekty organizace Fair Art, jeho poslání a současné směřování. Vyzdvižen bude zejména program přednášek a kurzů pro studenty a absolventy výtvarných uměleckých škol, který by měl tvůrce seznámit se základní právní problematikou a úskalími v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Byť jsou to vědomosti poněkud opomíjené, pro profesní život a kariéru umělce jsou velice důležité. Cílem Fair Art je proto připravit výtvarníky na existenci v uměleckém provozu a kultivovat právní vztahy na umělecké scéně i mimo ni.

Více k projektům a službám organizace na www.fairart.cz

Adam Štěch

Jako spoluzakladatel kreativní skupiny OKOLO představí Adam Štěch filozofii skupiny, přístup k práci a konkrétní výběr několika projektů z posledních let, které se zabývají prezentací designu či architektury prostřednictvím koncepčních výstav, publikací, instalací a dalších rozmanitých kreativních projektů. Také návštěvníky seznámí s několika vlastními projekty na poli publikační a pedagogické činnosti a nastíní pozici kurátora a editora v současném světě designu.

Kavárna

Vystupující