FOX Gallery

FOX Gallery

FOX Gallery je místo podporující mladé začínající umělce, nadějné designéry a talentované tvůrce. Galerie, která představuje jejich tvorbu veřejnosti a zároveň jim pomáhá se orientovat ve světě obchodu.

FOX je jakousi platformou pro pěstovaní vzájemného vztahu umělců a veřejnosti, dává prostor k dialogu a vzájemnému propojování, ovlivňování a obohacovaní se v oblasti umění, designu, architektuře a estetice vůbec.

Galerie pořádá umělecké dílny, workshopy s umělci a designéry napříč cílovými skupinami od dětí až po seniory.

FOX vydává také vlastní online časopis FOXMAG, věnovaný živoucímu designu, umění, architektuře. Časopis představuje mladé nadějné autory, ale také silná renomovaná jména, jejich projekty, zajímavé kreativní firmy a značky, se kterými může být přínosné se seznámit.

Projekt iniciovala a založila v roce 2012 Jana Opatrná, která prošla zkušeností z marketingu a PR, pracovala na pozici Account Director v Ogilvy PR, vedla oddělení marketingu a komunikací v IT firmách, následně získávala zkušenosti v neziskových agenturách ve Spojených státech a ve Švédsku a v reklamní agentuře Calypso Communication. Po návratu ze zahraniční pracovala jako externí konzultant v oblasti PR. Svoji pracovní kariéru před založením FOX završila prací pro média na pozici projektového manažera. Jana má tři dcery.

Akce