Fair Art

Fair Art

Fair Art je nezisková organizace působící v českém kulturním prostředí od roku 2012. Sdružuje studenty a absolventy práv a dalších oborů, které spojuje snaha zpřístupnit právní vědomosti současné výtvarné scéně.

Prostřednictvím specializovaných přednášek a kurzů se snaží o rozvoj a prohlubování základního právního povědomí u studentů a absolventů výtvarných škol i širší veřejnosti. Díky spolupráci se sítí advokátů zajišťuje právní podporu výtvarným umělcům a uměleckým institucím.

Fair Art směřuje k vybudování platformy, která se stane rovnocenným partnerem veřejným institucím při kultivaci veřejné politiky v oblasti umění, jeho financování a právní regulace. Chce být zastáncem výtvarného umění jako jednoho ze základních a nezastupitelných pilířů naší kultury a společnosti.

Akce