Mgr. Marie Bakšteinová

Mgr. Marie Bakšteinová

je absolventkou PedF UK oboru výtvarná výchova. Tento předmět učí na gymnáziu prof. Jana Patočky. Absolvovala dvouletý sebezkušenostní arteterapeutický kurz v Hradci Králové u klinických psychologů Mariany a Jana Bažantových. Zabývá se možnostmi propojení arteterapeutických metod a metod klasické výtvarné výchovy (tzv. artefiletikou).

Akce