Diana Cam Van Nguyen

Diana Cam Van Nguyen se narodila v západočeském Chebu. Studovala tamní gymnázium a design nábytku na Střední škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvovala studijní stáže v Krakově, Birminghamu a v Lyonu. Poslední čtyři roky studuje animovanou tvorbu na pražskéFAMU. Věnuje se volné výtvarné i zakázkové tvorbě, filmové výchově a galerijním instalacím.

Akce