1. 10.
neděle

Může meditace pomoci vytvořit lepší společnost?

Workshop 17:00 Café Pavlač

O tom popovídá Monika Kopřivíková van den Berg

Meditace ja často považována za činnost, kterou je třeba dělat někde mimo civilizaci v tichém prostředí. V jeskyni, či klášteře, daleko od chaosu a stresu světa, lze hledat vnitřní klid. Pro mnoho lidí toto není reálné. Na druhé straně naše životy, takové jaké jsou by mohly být tím ideálním místem, kde lze uplatnit meditaci. Pokud se do toho pustíme pak uvidíme svět, ve kterém žijeme, nikoli jako něco co máme napravit, ale jako příležitost k proměně. Je možné osvítit a proměnit naše současné životy?

Monika Kopřivíková

Je lektorka mindfulness a každodenně tuto metodu používá ve svém vlastním životě, opírá se o ní v náročných situacích, i stresových situacích, takže není jen „akademik teoretik” .
To nad čím se zamýšlí v součané době je otázka jak správně používat svou mysl, jak skrze sebe měnit svět. A lze to vůbec?

Kavárna

Vystupující