Za krásnou Ostravou

Za krásnou Ostravou

Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně na obdobné spolky v předválečném období. Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové dne 12.3.2013.

http://www.krasnaostrava.cz/

Akce