Vojtěch Verner

Vojtěch Verner

se už na základce dostal do školní řezbářské dílny, která ho dostala! Proto se rozhodl jít na SUPŠ (obor řezbářství), kde vnímá dost silnou tradici k postupu na restaurování soch na AVU, čemuž také podlehl. Na sochařství má nejraději figurální plastiku a hned v jejím závěsu plastiku portrétní. Ze stylů preferuje realismus, secesi, kubismus a minimalistickou plastiku. https://www.youtube.com/watch?v=KXR83Zcb8XM&feature=youtube_gdata_player

Akce