Marek Poláčik

Marek Poláčik

je původem ze Slovenska. Jako student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl v roce 2008 přijat do třídy Milana Langra na Pražské konzervatoři, kterou letos ukončil. Dosažené umělecké vzdělání si prohloubil absolvováním profesionálních kurzů u Avedisa Kouyoumdjiana, Eugena Indjica, Victora Goldberga nebo Marie Gambarian a rozšířil ho o studium dalších oborů na Pražské konzervatoři: varhany u Petra Čecha a cembalo u Ivany Bažantové. Pozoruhodných úspěchů dosáhl v poslední době zvlášť v hudbě 20. století a ve skladbách současných autorů. Loni sólově vystoupil s Talichovou komorní filharmonií. Zahrál Šostakovičův 2. koncert pro klavír v sále Pražské konzervatoře. Stejnou měrou jako sólovému hraní se věnuje i komorní hudbě. Příležitostně spolupracuje s orchestrem Berg. http://www.youtube.com/watch?v=tmk_jQ2yN54

Akce