Marek Pokorný

Marek Pokorný

Je bývalým ředitelem Moravské galerie v Brně a v současné době uměleckým manažerem nové Galerie města Ostravy Plato. V roce 1995 založil Marek Pokorný Detail - časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Během 90. let připravil řadu menších výstav, jak samostatných, tak společných, v různých českých galeriích. V letech 1999 - 2000 byl Marek Pokorný pověřen organizováním výstav současného umění ve foyer Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V roce 2001 realizoval komunikační projekt Pracovna na VŠUP v Praze a také první výstavu prací Petry Feriancové v galerii MXM v Praze. Nyní s týmem spolupracovníků oživuje prostory v Dolní oblasti Vítkovice, kterým nový smysl dal architekt Josef Pleskot.

Akce