Loco:Motion company

Loco:Motion company

Loco:Motion Company se od roku 2010 věnuje tanečnímu a fyzickému výzkumu, možnostem exprese, které přináší člověku pohyb. Zabývá se posouváním fyzických omezení. Pracuje také na hledání nových cest pro odbourání pohybových klišé z tanečníkova pohybového slovníku. Máme za sebou práci s netanečníky, s nevidomými osobami, s různými věkovými skupinami, s lidmi různého tanečního i netanečního zaměření. Intenzivně se zabýváme improvizací a tvorbou site-specific projektů.

Akce