Kryštof Strejc

Kryštof Strejc

se věnuje především malbě, videu a instalaci. V současnosti se zabývá krajinou, nebo spíše environmentálním prostředím, které podprahově ovlivňuje naše vidění/vnímání a jehož jsme neoddělitelnou součástí. Studuje Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, v ateliéru Nová média u doc. akad. mal. Vladimíra Merty. Zaměření ateliéru prozrazuje, že se snaží do malby zapojit i nové netradiční prostředky, především co se sdělení týče. Jeho výstava Smyslem je konstrukcí několika různých prací podobného koncepčního přístupu. Ať už jde o malbu či video, výsledkem je viděné ve své podstatě, jež je odděleno od vnímaného s estetizujícím účinkem.

Akce