Beztřídní společnost

Beztřídní společnost

Ústřední výbor Lidově demokratického orchestru Beztřídní společnost si na své ustavující schůzi dal pro první pětiletku za úkol boj proti ekonomickým zmrdům a jiným kundám, obranu hlavy státu před pokusy o jeho dehonestaci a pomoc při likvidaci novinářů a jim podobných blbečků a grázlů. Mezi úspěchy této pětiletky patří zejména uspořádání oslav padesátého výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy jakožto bratrské výpomoci proti podvratným živlům. Dalekým, leč ne nesplnitelným cílem, je uzavření všech pražských kaváren – semenišť sluníčkářů, pravdoláskařů a uctívačů kultu buržousta Václava Havla. Pro boj s protistátními živly byl Ústředním výborem ustaven agresivní hudební styl punk-punk s prvky mluveného slova, bezúčelným uširvoucím řevem a nedokonalou hudební produkcí. V našem boji budeme nadále neúnavní, neboť kdo seje vítr, tomu se ucho utrhne!

Akce