1. 10.
pondělí

Lesy a pralesy Evropy

Přednáška 18:00 Kino Pilotů

Lesy a pralesy Evropy, aneb co děláme špatně?

18:00 | Zdravé české lesy s místy pro divokou přírodu: vize nebo iluze?

Jaromír Bláha
České lesy plošně hynou. Odumírání hrozí přes 80% smrkových porostů. Jaké jsou toho příčiny? A co je třeba změnit, abychom měli lesy zdravé? Proč je divoká příroda nezbytnou součástí nejen zdravých lesů? Proč potřebujeme divočinu pro zdraví lidí? Hnutí DUHA spustilo kampaň Zachranmelesy.cz a předalo vládě balíček opatření, které je třeba k ozdravění českých lesů udělat. Co je obsahem balíčku a co dělají pro naše lesy zvolení politikové? Co může udělat každý z nás?

18:40 | Od kouřících komínů a kyselého deště k bezzásahovým lesům

Jakub Hruška
Středoevropské lesy byly v druhé polovině 20. století velmi poškozeny kyselým deštěm. Po roce 1989 se emise síry dramaticky snížily, a lesy začaly regenerovat. Dnes jsou znovu zelené, ale máme úplně vyhráno? Co se děje v půdách? A umí les růst sám bez pomoci člověka? A proč potřebujeme bezzásahové národní parky?

19:20 | Jak se vyvíjí horská smrčina?

Vojtěch Čada Jsou na Šumavě ještě přirozené lesy (pralesy)? Je odumírání stromů na větších plochách přirozené? Vyrostou pod odumřelými smrky nové stromy? To jsou otázky, které jsme si kladli při našem bádání na Šumavě a na které budeme hledat odpovědi i při této přednášce. Do životních osudů šumavských horských smrčin jsme nahlíželi skrze letokruhy stromů a při tom jsme objevili i smrk, který pamatuje husitské války.

20:00 | Systém (NE)ochrany přírody na Slovensku

Karol Kaliský Největší přírodní bohatství je na celém světě součástí národních parků, tedy velkých území, kde je hlavním cílem ochrana přírody a její poznávání. Vždyť vztah k přírodě je ukazatelem kulturní vyspělosti každého národa. Slovensko má dokonce až devět národních parků! Mohli bychom tedy říci, že je krajinou s velmi vysokou úrovní kulturní vyspělosti. Ovšem pokud si národ nedokáže zajistit ochranu svého přírodního dědictví pro další generace, pokud lidé zůstanou lhostejní k devastaci chráněných území, prosazování lobbistických zájmů na úkor odbornosti a zákonnosti, bezbřehé těžbě dřeva, stavění silnic v posledních nepřístupných koutech přírody, usmrcování chráněných živočichů a ničení jejich životního prostoru, pak se národní parky, pýcha Slovenska, stávají pouhým trhacím kalendářem, zástěrkou, která nám má zakrýt oči, obrovským lží a hanbou před celým světem.

20:40 | Film: Nesmrtelný les

Za posledních několik tisíciletí se evropská krajina změnila více než si dokážeme představit. Vysušili jsme mokřady, zregulovali řeky, pokáceli nebo proměnili lesy, vyhubili velká zvířata. A přece, existuje jedno místo, které se téměř nemění. Ze skalnaté půdy pod Kriváněm vyrůstá Nesmrtelný les. Jeho vládci jsou staleté borovice limby a jejich věčný průvodce medvěd.

Spolupořádá

Za finanční podpory

Kavárna