Café Lajka

Café Lajka

Café Lajka není pouze místem ke konzumaci kvalitních nápojů, je zároveň kulturním uzlem Letné. Studenti uměleckých škol z blízkého okolí i další umělci mají možnost v prostorách kavárny vystavovat svá díla. V pravidelných intervalech jsou organizovány další kulturní akce – autorská čtení, malá divadelní představení, komorní koncerty, ale i semináře a workshopy místních občanských sdružení, umělců nebo zkrátka jen sousedů.

Soutěž kaváren

Café Lajka, U akademie, Praha 7, Česká republika

Akce