Vlasta Bičáková

vystudovala Pražskou fotografickou školu pod vedením Dr. Ing. Václava Vláška, CSc. Už během studia se věnovala i několika dalším žánrům, její oblíbenou základnou ale zůstává dokumentární fotografie. Tu vnímá jako možnost navštívit místa, běžnému divákovi nedostupná, nebo jako příležitost k setkání se zajímavými lidmi. Spolupracuje například s paní Táňou Fischerovou, s Českou jazzovou společností nebo s Národním muzeem, kdy inspirována Josefem Sudkem a jeho Svatým Vítem, zaznamenává proměnu staré budovy NM. Ve své volné tvorbě se snaží o vyjádření těch nejniternějších pocitů. Surrealisté ji vyprovokovali k hledání nových, na první pohled neviditelných světů, kdy stojíc před oprýskanými zdmi s fotoaparátem v ruce hledala a stále hledá odraz svého druhého já a světů jí blízkých. Zatím poslední, nejaktuálnější soubor, na kterém pracuje, se nazývá Poznání. Jde o výtvarné fotografie s duchovním přesahem, reflektující její současné prožívání světa. artmeetpoint.cz