Centrum PANT

Centrum Pant, Československých legií, Moravská Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Czechia